Archives

E-mobilitāte Norvēģijā

March 9, 2016 4:46 pm Published by Leave your thoughts

Laika posmā no 2016. gada 9. - 11. februārim Latvijas projekta komanda apmeklēja Norvēģiju, lai iepazītos ar valstī īstenotajām aktivitātēm elektromobilitātes jomā. Brauciena programmu sagatavoja projekta partnera Enmira AS pārstāvis Jan Tore Gjøby. Lūk, neliels ieskats Norvēģijā redzētajā: