Archives

BSR Electric Logo RGB

Ziņojums par e-mobilitātes attīstību Baltijas jūras valstīs

January 7, 2019 4:34 pm Published by Leave your thoughts

Projekta BSR electric ietvaros 2018.gadā tika veikta e-mobilitātes attīstībā iesaistīto aptauja Baltijas jūras reģiona valstīs (Igaunijā, Latvijā, Polijā, Vācijā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā). Tika aptaujātas valsts un pašvaldību institūcijas, e-mobilitātes pakalpojumu sniedzēji un nevalstiskās organizācijas. Aptaujas rezultāti ir apkopoti ziņojumā "Reģionālais esošās situācijas izvērtējums un potenciāla analīze" .