Projekts “BSR electric”

Interreg + ERDF logo

Projektu līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam.

Projekta numurs #R071.

E – mobilitātes risinājumu ieviešana pilsētu teritorijās Baltijas jūras reģionā (BSR electric)

Elektriskie transportlīdzekļi rada ievērojami mazāk CO2 emisiju un trokšņa, tādēļ tie ir ideāls transporta veids pilsētās, ņemot vērā relatīvi nelielos attālumus. Projekta partnervalstu kopīgais izaicinājums ir ES vērienīgie mērķi transporta nozares emisiju samazināšanā, tai skaitā līdz 2050. gadam pakāpeniski samazināt tradicionālo transportlīdzekļu izmantošanu pilsētas transportā.

Valsts līmeņa e-mobilitātes veicināšanas stratēģijas galvenokārt ir vērstas uz individuālā transporta izmantošanu, daudz mazāka uzmanība tajās ir pievērsta tādiem e-mobilitātes risinājumiem kā:

  • Piegādes, izmantojot elektrisko kravas transportu, kas varētu ievērojami samazināt pilsētu loģistikas radītās CO2 un trokšņa emisijas.
  • Elektriskā transporta izmantošana pilsētu uzņēmumos un valsts iestādēs, ar lieliem auto parkiem, piemēram, dažādiem servisa dienestiem.
  • Elektriskie velosipēdi (iznomāti vai īpašumā esoši), kurus var izmantot veicot attālumu no automašīnas novietošanas vietas līdz darba vietai, kā arī pārvietojoties pilsētās.
  • Elektriskie autobusi, kā iespēja padarīt sabiedrisko transportu videi draudzīgāku, ja maršruti un uzlādes infrastruktūra tiek efektīvi plānota.
  • Elektriskie skūteri, kas nodrošinātu tādu publisko vietu, kā kapu un slimnīcu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem, veicinot sociālo integrāciju.
  • Elektriskie prāmji un ūdens taksometri, kas papildinātu sabiedriskā transporta sistēmu daudzās Baltijas jūras reģiona pilsētās.

Projekta rezultāti palīdzēs valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem, transporta plānotājiem un pārvadātājiem pieņemt pareizus lēmumus, integrējot e-mobilitātes risinājumus pilsētas transporta stratēģijās, kā arī veicot investīciju piesaistes izvērtējumu elektromobilitātes risinājumiem. Projekts veicinās CO2 emisiju samazinājumu un dzīves telpas kvalitātes uzlabošanu pilsētās, kas saskaras ar transporta radīto trokšņa un gaisa piesārņojumu.

Projekta īstenošanas periods: 10/2017 – 09/2020 (36 mēneši).

Projekta budžets:

Plānotais projekta budžets ir 3 831 591,40 EUR.

SIA “Ardenis” piedalās kā projekta partneris ar budžetu 174 700 EUR.

Papildus informācija:

Arturs Dombrovskis, projekta vadītājs, tālr. +371 29284275, e-pasts: arturs.dombrovskis[at]ardenis-consult[dot]com

Projekta mājaslapa:

www.bsr-electric.eu

Dalies