Aktivitātes

Projekta galvenās aktivitātes

Ņemot vērā, ka praktiskā daudzveidīgu e – mobilitātes risinājumu ieviešanas pieredze Baltijas jūras reģiona valstīs ir ierobežota, projekta partneri vispirms veiks projekta dalībvalstu aktuālās situācijas un potenciāla  izpēti un analīzi. Tai sekos demonstrācijas aktivitātes, iepriekš minētājās tēmās. Katrai demonstrācijas aktivitātei tiks sagatavots  iespējamās pārneses koncepcija un ieteikumi.  Organizējot starptautiskos vebinārus, pieredzes apmaiņas braucienus un kapacitātes celšanas seminārus, projekta partneri varēs nodrošināt nepārtrauktu pieredzes pārnesi starp projektā iesaistītajām pilsētām, kā arī piesaistītajiem ekspertiem. Projektā tiks izstrādāts tiešsaistes apmācību modulis pilsētas transporta sektorā iesaistītajiem un “Baltijas jūras reģiona ceļvedis e-mobilitātei pilsētās”.

Projektā plānotie rezultāti:

  • Analīze un pārskats par e – mobilitāti Baltijas jūras reģionā.
  • Demonstrācijas aktivitātes, priekšizpēte un iesaistīto pušu darbības analīze.
  • Specifisku risinājumu un ieteikumu izstrāde, balstoties uz pilotprojektu rezultātiem.
  • Baltijas jūras reģiona e-mobilitātes ceļveža izveide, apkopojot labāko praksi un konkrētus rezultātus.
  • Rezultātu izplatīšana un kapacitātes celšanas programmas.