Categories for Uncategorized

Noslēdzies konkurss “E-ritenis iebrauc manā pilsētā”

May 11, 2016 10:40 am Published by Leave your thoughts

Lai stiprinātu interesi un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem, popularizējot elektrisko velosipēdu izmantošanu ikdienas pārvietošanās vajadzībām, projekta „E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai” ietvaros notika projektu konkurss vidusskolēniem “E-ritenis iebrauc manā pilsētā”.

E-mobilitāte Norvēģijā

March 9, 2016 4:46 pm Published by Leave your thoughts

Laika posmā no 2016. gada 9. - 11. februārim Latvijas projekta komanda apmeklēja Norvēģiju, lai iepazītos ar valstī īstenotajām aktivitātēm elektromobilitātes jomā. Brauciena programmu sagatavoja projekta partnera Enmira AS pārstāvis Jan Tore Gjøby. Lūk, neliels ieskats Norvēģijā redzētajā: