Kopsavilkums par projekta rezultātiem

Projekta “E-mobilitātes veicināšana Latvijā klimata pārmaiņu novēršanai” ietvaros uzrunājām pilsētu un novadu pašvaldības, pašvaldību uzņēmumus, izglītības iestādes un vecāko klašu skolēnus, kā arī iedzīvotājus. Projektā izvēlētā pieeja bija pētīt esošo situāciju, zināšanas un pieredzi, informēt par e-mobilitātes iespējām un praktiskajiem piemēriem, un, iespēju robežās, iesaistīt praktiskās aktivitātēs. Projekta pasākumos interesentiem tika dota iespēja iepazīties tuvāk ar elektromobiļiem un to uzlādes iespējām.

Īstenoti pasākumi projekta rezultātu sasniegšanai:

  • Semināru cikls pašvaldību speciālistiem “Videi draudzīgs transports Latvijas pašvaldībās: infrastruktūra un ekspluatācija” noticis piecās pilsētās: Siguldā, Jelgavā, Jūrmalā, Līvānos un Kuldīgā. Semināru programmas prezentācijām izmantoti projekta ieviešanas laikā izstrādātās rokasgrāmatas “Elektromobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām” materiāli.
  • Projekta ietvaros īstenotā informācijas kampaņa ir devusi savu ieguldījumu labākai izpratnei un mītu kliedēšanai par e-auto un e-velo, un to izmantošanas iespējām Latvijā, kā arī atspoguļojusi Norvēģijas pieredzi e-mobilitātes jomā. Sagatavoti un demonstrēti 4 sižeti nacionālajā televīzijā, un Latvijas Radio pārraidīts visaptverošs sižets par e-mobilitātes jautājumiem un atspoguļotas visa projekta laikā veiktās aktivitātes. Sagatavotas 3 publikācijas žurnālos (LOGS un “Vides vēstis”) un 5 tematiski raksti tīmekļa vietnē. Papildu šiem materiāliem sagatavotas un drukātas faktu lapas par e-auto un e-velo, kuras izplatītas projekta kampaņas pasākumu ietvaros. Kampaņas ietvaros notikuši publiskie pasākumi – informācijas dienas par e-mobilitāti Tukumā, Ventspilī, Valmierā, Rīgā, kā arī organizēta starptautiska konference par pieredzi un perspektīvām elektrisko transportlīdzekļu izmantošanai Latvijā.
  • Organizēts skolu projektu konkurss vidusskolēniem “E-ritenis iebrauc manā pilsētā”, lai stiprinātu interesi un izpratni par e-mobilitātes jautājumiem. Konkursa dalībnieki (Cēsu pilsētas vidusskola) izstrādāja detalizētus ieteikumus un velo maršrutus savas pilsētas pašvaldībai e-mobilitātes attīstībai Par skolēnu izstrādāto projektu sagatavots arī video sižets.

Projekta ietvaros sagatavotie materiāli ir pieejami mājaslapā http://emobilitate.lv, kas tiks uzturēta un aktualizēta arī pēc projekta beigām. Īstenojot visu projekta pasākumu kopumu, kas sekmīgi viens otru papildina, tika nodrošināta mērķa grupu zināšanu un izpratnes paaugstināšana visplašākajā aptvērumā.

Dalies