Noslēdzies pētījums par ātrās uzlādes staciju izvietojumu uz Latvijas TEN-T ceļiem

No 2015.gada aprīļa līdz septembrim pēc CSDD pasūtījuma tika veikts pētījums “Ātrās uzlādes staciju izvietojums uz TEN-T ceļiem”.

Pētījuma ietvaros tika veikta Latvijā reģistrēto elektrisko transportlīdzekļu (ETL) lietotāju aptauja par ETL lietošanas paradumiem, par vidējo dienas nobraukumu, par šī brīža populārākajiem maršrutiem un potenciāli izmantojamiem maršrutiem nākotnē. Tika iegūti arī dati par kaimiņvalstu (Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas) pieredzi elektromobilitātes jomā un uzlādes tīklu izveidē.

Pētījuma rezultātā tika identificētas potenciālās ātro uzlādes staciju atrašanās vietas, kurās tās iespējams uzstādīt ar vismazākajām izmaksām, vienlaikus nodrošinot iespējami efektīvu nacionālā uzlādes tīkla darbību.

Tika noteiktas 55 ekonomiski izdevīgākās un ETL lietotāju vēlmēm atbilstošākās uzlādes staciju potenciālās atrašanās vietas, kas nodrošinātu nepieciešamo staciju pārklājumu uz TEN-T ceļiem ar 30 km intervālu.

Zemāk redzamajā attēlā parādītas visas paredzamās uzlādes staciju uzstādīšanas vietas. Pirmajā kārtā uzstādāmās 30 uzlādes stacijas ar attālumu 60 km viena no otras, kartē atzīmētas zilā krāsā. Otrajā posmā uzstādāmās 25 stacijas, kas nodrošinās staciju izvietojumu visā tīklā ar 30 km intervālu, kartē atzīmētas dzeltenā krāsā. Atzīmēs norādītie skaitļi apzīmē stacijas uzstādīšanas prioritāti attiecīgajā posmā.

Avots: www.e-transports.org

Plašāka informācija par pētījuma rezultātiem skatāma CSDD Elektromobilitātes vadības un koordinācijas daļas mājas lapā.