Pētījums: Elektrisko auto kopējās izmaksas zemākas nekā fosilās degvielas analogiem

Starptautiskā pētniecības organizācija ICCT (International Council on Clean Transportation) veikusi pētījumu par transportlīdzekļu nodokļu politikas ietekmi uz bezizmešu transporta attīstību. Pētījumā tika analizēta dažādu faktoru ietekme uz bezizmešu transportlīdzekļu izmaksām, galveno uzmanību pievēršot nodokļu politikas jautājumiem.

Pētījuma ģeogrāfiskais ietvars ir visa Eiropa, bet padziļināta analīze tika veikta valstīs ar attīstītāko e-auto tirgu (Norvēģija, Nīderlande, Vācija, Francija un Lielbritānija). Vispirms pētījuma autori sniedz pārskatu par pasažieru automašīnu nodokļu likumdošanu visās Eiropas valstīs, bet turpinājumā detalizēti analizē kā atsevišķas nodokļu politikas normas ietekmē bezizmešu automašīnu kopējās izmaksas katrā no izvēlētajām valstīm.

Pamatojoties uz šo analīzi, formulētas rekomendācijas kā valstis ar nodokļu politiku var veicināt bezizmešu pasažieru transporta pieejamību:

  1. Radīt būtiskas nodokļu priekšrocības zema izmešu līmeņa transportlīdzekļiem to iegādes brīdī;
  2. Nodrošināt pastāvīgas nodokļu atlaides zema izmešu līmeņa transportlīdzekļiem visā to ekspluatācijas periodā;
  3. Ņemt vērā transportlīdzekļa izmešu apjomu, aprēķinot nodokļus par uzņēmuma transportlīdzekļu izmantošanu privātām vajadzībām;
  4. Pastāvīgi pārskatīt un atjaunot nodokļu sistēmu, nodrošinot mērķu sasniegšanu un ilgtspēju.

Dažādās valstīs bezizmešu transporta atbalstam tiek izmantoti dažādi modeļi. Norvēģijā un Nīderlandē, kur automašīnas reģistrācijas nodokļi ir augsti, piemērojot būtiskas to atlaides bezizmešu automašīnām, izdevies panākt, ka to iegādes cena ir līdzvērtīga analogiem benzīna/dīzeļa modeļiem. Savukārt Vācijā un Lielbritānijā nodokļu atlaides tiek papildinātas ar vienreizēju subsīdiju zema izmešu līmeņa auto iegādei. Ņemot vērā spēkā esošās nodokļu likmes, arī Latvijā būtu ieteicams izvēlēties otro modeli.

Interesanti ir arī pētījumā iegūtie rezultāti, salīdzinot dažādu vienas klases transportlīdzekļu kopējās īpašumtiesību izmaksas (Total ownership costs) 4 gadu periodā, kas ietver auto iegādi, visus nodokļus, degvielu/elektrību, kā arī pieejamās subsīdijas. Šim nolūkam salīdzinātas Volkswagen Golf automašīnas ar benzīna, dīzeļa, hibrīda un pilnībā elektrisko motoru. Visās apskatītajās valstīs viszemākās izmaksas ir elektriskajam VW e-Golf, Norvēģijā starpībai sasniedzot pat 10-18 000 €, bet pārējās valstīs svārstoties 3-5 000 € robežās.

Tas tikai parāda, ka izveidojot pārdomātu nodokļu atlaižu un citu atbalsta instrumentu sistēmu, turklāt ievērojot pieaugošo konkurenci e-auto ražotāju starpā, jau tuvākajos gados bezizmešu transportlīdzekļi iegādes un ekspluatācijas izmaksu ziņā var sekmīgi konkurēt ar benzīna/dīzeļa modeļiem.

Pilnu pētījuma tekstu angļu valodā var lejuplādēt šeit:

https://theicct.org/publications/using-vehicle-taxation-policy-lower-transport-emissions

EU_vehicle_taxation_Report_20181214_0-page-001

Dalies