Aktivitātes

Projekta ietvaros paredzēts veikt šādas aktivitātes:

 1. Esošās situācijas izpēte
  • pašvaldību un sabiedrības aptaujas par e-mobilitātes jautājumiem
 2. Informatīvo materiālu sagatavošana
  • e-mobilitātes rokasgrāmata pašvaldībām
  • informācijas lapas par e-auto un e-velo iedzīvotājiem
  • informācija skolēniem
  • informācija mājaslapā emobilitate.lv
 3. Informācijas izplatīšana
  • apmācību semināri pašvaldību pārstāvjiem
  • iedzīvotāju informēšanas pasākumi pašvaldībās
  • konference un semināri plašākam interesentu lokam
  • konkurss skolēniem
  • tematiskie TV sižeti un publikācijas

Projekta mērķa grupas

 • pilsētu un novadu pašvaldības un to uzņēmumi
 • izglītības iestādes un skolēni
 • plašāka sabiedrība