Seminārs par bezizmešu transporta atbalsta politiku

Ar Eiropas Komisijas atbalstu projekta „Pieprasījuma inovāciju monitoringa sistēma” (Innovation Demand-Side Monitoring System) ietvaros 2.oktobrī Rīgā notika seminārs par inovāciju politiku bezizmešu transporta attīstībai.

Ar savu pieredzi, izstrādājot un realizējot e-mobilitātes atbalsta politiku, semināra dalībniekus iepazīstināja Īrijas institūcijas ESB eCars pārstāvis Senans Makgrāss (Senan McGrath) un Austrijas programmas Klima:aktiv mobil pārstāvis Peters Vīderkērs (Peter Wiederkehr).

Prezentācijām sekoja ekspertu paneļa diskusija, kurā piedalījās VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse, kā arī e-mobilitātes eksperti Ešlijs Abrahams (Ashley Abraham) un Neils Kalniņš. Diskusiju vadīja Arjens Markuss (Arjen Markus) no Capgemini Consulting un tajā aktīvi iesaistījās arī semināra dalībnieki.

Noslēgumā semināra dalībnieki vairākās grupās diskutēja par tēmu „Kādi atbalsta politikas instrumenti var dot vislielāko atdevi bezizmešu transporta attīstībai Latvijā?” un prezentēja diskusijas rezultātus klātesošajiem.

Seminārā piedalījās ap 40 interesentu no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Semināra norises apkopojums (angļu valodā)

Senan McGrath (Īrija) prezentācija

Peter Wiederkehr (Austrija) prezentācija

Papildus informāciju par projektu var iegūt mājaslapā http://www.demandsideinnovation.eu/

Dalies