Ziņojums par e-mobilitātes attīstību Baltijas jūras valstīs

Projekta BSR electric ietvaros 2018.gadā tika veikta e-mobilitātes attīstībā iesaistīto aptauja Baltijas jūras reģiona valstīs (Igaunijā, Latvijā, Polijā, Vācijā, Dānijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Somijā). Tika aptaujātas valsts un pašvaldību institūcijas, e-mobilitātes pakalpojumu sniedzēji un nevalstiskās organizācijas.

Aptaujas rezultāti ir apkopoti ziņojumā “Reģionālais esošās situācijas izvērtējums un potenciāla analīze” (Regional status quo assessment and potential analysis). Tajā analizēti aptaujas rezultāti un iezīmētas nākotnes attīstības perspektīvas katrā no valstīm. Īpaša uzmanība pievērsta atsevišķām e-mobilitātes jomām, kas īpaši nozīmīgas pilsētvidē (e-autobusi, e-velosipēdi, e-skūteri, e-prāmji, e-loģistika), kā arī e-mobilitātes attīstībai kopumā.

Ziņojums ir angļu valodā un lejuplādējams šeit:

 Report

Ziņojuma pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz projektu BSR electric obligāta.

Dalies